Statuter för vandringspriser

Hundägaren SKALL själv göra anspråk om aktuella vandringspriser hos
SSF J/H sekreterare.


Jämtlands skällande fågelhund

 Vandringspris  till Jämtlands bästa hund (hunden ska tävla för Jämtland / Härjedalen)

-        Varje hund får medräkna sina tre (3) främsta jaktprovsmeriter under jaktåret’ Därav får ett prov göras i utlandet

-        Priset ska erövras tre (3) gånger med två (2) hundar

-        Pristagaren påkostar och låter utföra gravyren själv till nästkommande årsmöte.

-        Tävlande hund (-förare) anmäler själv till klubbens sekreterare provresultaten

-        Den hund med högsta totala poäng vinner. I händelse av  lika poäng vinner den yngre hunden.

-        Prispoängen beräknas enl. följande 1:a 25 poäng, 2:a 15 p, 3:a 5 p, 0:a 0 poäng

-        I händelse av att två eller flera hundar kommer på samma poäng vinner den hund som har den högsta poängen, därefter den yngsta

Priset sätts upp av Mats Berglund, Berglunds kläder
Thorbjörn Röstlund Byggnads AB T. Röstlund

Priset består av tennbuckla med plats för gravyr

Prov

1

3*25

2*25

2*25

1*25

1*25

1*25

0

0

0

0

0

0

2

0

1*15

0

2*15

1*15

0

3*15

2*15

1*15

0

 

 

3

0

0

1*5

0

1*5

2*5

0

1*5

2*5

3*5

2*5

1*5

Tot

75

65

55

55

45

35

45

35

25

15

10

5


Östansjöns Pokal

-  Tävlande ska vara medlem i SSF J/H

-  Priset tilldelas den hund som under säsongen före årsmötet  haft den högsta poängen under Rörligtprov.

-  Priset ska erövras två (2) gånger med två (2) hundar.

-  Tävlande hund (-förare) anmäler själv till klubbens sekreterare provresultaten.

-  I händelse av att två eller flera hundar kommer på samma poäng vinner den yngre hunden.

Priset uppsatt 1995 av Östansjöns kennel
K-E Sifvertsson, P Nord


Klubbmästerskap

-  Den Hund som under klubbens utlysta klubbmästerskap tar den högsta poängen.

-  Tävlande ska vara medlem i SSF J/H