SSF/JÄMTLAND-HÄRJEDALEN

SSF-JÄMTLAND Bildades 1988 efter det att Västernorrland-Jämtland delats i tre klubbar, Ångermanland, Jämtland och Medelpad.
Antalet medlemmar är ca:225 st varav ca:18 är jaktprovsdommare.
Från och med år 2000 kommer även Härjedalen att ingå i lokalklubben Jämtland. Som då kommer att heta SSF/Jämtland-Härjedalen
Vi har även en del vandringspriser som delas ut till klubbens duktiga hundar vid årsmötet. (regler för vandringspriser)
_________________________________________________

SSF - Jämtland/Härjedalens Verksamhetsberättelse 2007.

 

Verksamheten har bedrivits enligt de riktlinjer klubben satt upp som mål för verksamhetsåret.

Styrelsen har under året haft ett antal möten, ett vid riksstämman sen ett flertal via telefon och e-post..

Vi räknar i år in 224 fullt betalande medlemmar, en minskning med 27, samt 7 familjemedlemmar.

Klubben redovisar i år ett litet underskott i resultaträkningen. Det har arrangerats två utställningar i år, i Sandviken den 26 maj i samarbete med Älghundsklubben där vi hade 52 hundar en rejäl ökning från ifjol. Vemdalen den 24 november där var det 38 hundar anmälda. I Sandviken togs BIS:et av nobsen Nystängslets Clint ägare Staffan Jönsson Sollefteå. I Vemdalen togs BIS:et av

 Hemma-nobsen Bratthögens Keja ägare Nisse Söderberg & Kennet Carlsson Vemdalen.

 

Vi har i år haft det stora ansvaret att arrangera vårt SM kallat Skallkungen. Detta valde vi att genomföra i området runt Vemdalen. Ett arrangemang som fungerade klockrent tack vare en gedigen insats från alla inblandade funktionärer och domare. Framför allt de domare som ställde upp och fick mycket beröm för klara redogörelser av proven. Dessutom ville fåglarna vara med och leka vilket gav smått fantastiska resultat. Vinnare på 94p är nytt rekord på Skallkungen, Sen gick 11 av 15 startande hundar till pris. Fem 1:pris, Tre 2:pris & Tre 3:pris. Ett tredjepris räckte alltså inte längre än till 9-11 plats!!

Ett stort tack till alla de som varit med och arbetat med Skallkungen, utan er har detta inte kunnat genomföras!

 

Våra provledare har genomfört 5 st. utlysta prov, i Vemdalen 2st, Strömsund , Börtnan  & Offerdal.

Tyvärr fick vi ställa in förhöstprovet i Börtnan på grund av att det inte gick få ihop domare, tyvärr en liten ”baksmälla” av skallkungen.

Antal starter på utlysta prov blev 96 och antal 1:a pris 17st (17,7%).

Antal starter på rörliga blev 19 st, anmälda till rörliga var 50. 3st gick till 1:a pris (1,6%).

Antal starter på utlysta blev 96 st där var ca 30 hundar anmälda till varje prov vilket ger ca 150 anmälda hundar till utlysta prov.

Detta ger att våra 27 domare ska hinna med att döma 200 prov per höst..

Detta ger ett medel på 7,5 prov per domare och höst! Det är inte hållbart i längden, vi bränner ut våra funktionärer!

Våra domare har ju också egna hundar och ett intresse att vilja jaga! I dagsläget har vi bara 5 aktiva provledare, där måste vi få tillökning annars kommer antalet utlysta prov att bli färre, där har vi en ny på gång, samt ett par tilltänkta som har ett par år till att döma. (Man ska ha dömt minst fyra år innan man kan gå som aspirant till provledare)

Förslag på hur vi löser detta tas emot med varm hand!

 

Vår klubb har berikats med ett antal nya Champions:

SJCH                    Bratthögens Lizzi                           ägare                   Sören Adill

SJCH                   Skakelbergets Vikki                        ägare                   Örjan Esbjörnsson

NJCH INTUCH  Vitmossens Birk                             ägare                   Tom Lund

SJCH                   Obygdens Marja                            ägare                   K-E Sivertsson

SUCH                  Dalvadis Sirikit                               ägare                   K-E Ling & S Falkestedt

SJCH                   Obygdens Tuuli                            ägare                   Stefan Olofsson

SJCH                  Kolåsens Ila                                    ägare                   P Karlsson & H Nilsson

SJCH                  Röjbackens Vilma                           ägare                   Anders Griph

SUCH                 Nystängslets Birro                         ägare                   Tomas Skog

9 st nya Champions! Ett stort grattis till er alla, väl kämpat!

 

Klubbmästare år 2007 är Bratthögens Lizzi ägare Sören Adill som knep ihop 88p på Klubbmästerskapet i Vemdalen.

Jämtlands skällande fågelhund blir i år Skakelbergets Vikki ägare Örjan Esbjörnsson, tog 3st 1:or, drar då ihop full pott 75poäng.

Östansjöns vandringspris tas även den av Skakelbergets Vikki på 86 poäng på ett rörligt prov.

 

Vid årets Skallkung var vi representerade av Bratthögens Lizzi ägare Sören Adill som slutade på en hedrande 5:e plats 79poäng ett 1:pris.

Vi fick även i år möjligheten att delta i Fäviken Game Fair med en monter som var mycket välbesökt.

Vi sålde en del av våra nya klubbtröjor och kepsar.

Facit efter denna helg var att alla som varit där och jobbat haft en mycket trevlig helg, och vi har lyckats med att marknadsföra vår jaktform, det var många både nya aktiva samt nya blivande aktiva som besökte oss.

 

Klubbens hemsida är välbesökt, dock har vi fått kritik på uppdatering och arbetar på detta. Vårt forum som Kela öppnat är mycket populärt, det dräller in positiva kommentarer och synpunkter på att detta borde vara ett RIKS-Forum, Det som är mest positivt på detta forum är att vi hittills inte behövt ta bort ett enda inlägg för att det skulle vara oseriöst eller personangrepp.

Styrelsen tackar för det förtroende vi fått från våra medlemmar.

Vi vill också tacka alla våra funktionärer som ställt upp och gjort den här lokalklubbens verksamhet möjlig.

Till sist vill vi tillönska alla pristagare och premierade ett stort grattis. Det har ni verkligen gjort er förtjänta av.

 

Offerdal 2008-01-24                       

Lennart Jönsson

Ordf. SSF Jämtland/Härjedalen.

 


Vår styrelse består av följande personer

Ordförande:

Lennart Jönsson
Nyvägen 9

830 51Offerdal

Tel: 0640 32157
Mail:
jonssonsel@telia.com

Sekreterare:

Ewy Carlsson
Nusgatan 10
840 92 Vemdalen
Tel: 0684 30346
mail:
ewycarlsson@spray.se
 

Ledamot:

Lars Persson
Hovslagargränd 3
831 38 Östersund
Tel: 063-100374
Mail: persson.l@bredband.net

Ledamot &
Prisansvarig:

Stefan Olofsson
Ängevägen 11
830 51 Offerdal
Tel: 0684 30266
mail:
o.stefan@telia.com

Ledamot:

K-E Sifvertsson
PL 1271 Skucku
840 40 Svenstavik

Tel: 0687 51048
Mail:
kelas@passagen.se

Diverse andra personer inom klubben

Kassör:

Jörgen Jönsson
Havsnäs 580
833 95 Strömsund
Tel: 0670 31000
Mail: karelarjorgen@hotmail.com

Utbildningsansvarig:  Roger Hedlund
                                        Sjövägen 152
                                        834 34 Brunflo
                                        Tel: 063-22477
                                        Mail:
hedlund.roger@telia.com